Day 23 – Atlantic West to East
June 7 2020

Horta fick vi ligga för ankar. Man fick enbart komma iland till tankningsbryggan för att hämta bränsle och vatten, men annars var det förbjudet att ens sätta jollen i sjön.

För ankar i Horta

Som tur tog pojkarna från Peter Café Sport mycket väl hand om oss. Man kunde beställa mat och dryck från krogen och de gick också till matbutiken och handlade för vår räkning. Varje kväll hämtade de ut allt vi hade beställt till båten utan extra avgift.

Det blåste envist kraftiga nordliga vindar, så vi låg allt som allt 8 dagar för ankar i Horta. Trots att man inte fick komma till bryggan, fick vi ändå lov att betala halv hamnavgift för dessa dagar.


43°38'19.39"N 116°14'28.86"W
0NM till Horta