Bokningsregler

Långa seglingar, t.ex. ARC och Karibien – Europa

Fakturering:

Vid bokning bör 30% av totalbeloppet betalas. Resterande 70% betalas senast 3 månader före start.

Avbokningar:

  • Avbokning senast 3 månader före start: Hela summan returneras förutom en administrativ avgift på 250 Eur
  • Avbokning 1-3 månader före start: 50% av totala summan returneras
  • Ingenting returneras om avbokningen sker mindre än 1 månad före start

Kortare internationella charter

Fakturering:

Vid bokning bör 30% av totalbeloppet betalas. Resterande 70% betalas senast 1 månad före start.

Avbokning:

  • Avbokning senast 2 månader före start: 90% av totala summan returneras
  • Avbokning 1-2 månader före start: 70% av totala summan returneras
  • Ingenting returneras om avbokningen sker mindre än 1 månad före start

Charter på finska vatten

Fakturering:

Vid bokning bör 30% av totalbeloppet betalas. Resterande 70% betalas senast 1 månad före start.

Avbokning:

  • Avbokning senast 1 månad före start: 90% av totala summan returneras
  • Avbokning senast 14 dagar före start: 50% av totala summan returneras
  • Ingenting returneras om avbokningen sker mindre än 14 dagar före start

Force Majeure

Om säljaren tvingas inhibera seglingen pga sjukdom eller andra oförutsedda händelser, returnerar säljaren 100% av totala summan till köparen. Säljaren ersätter inte köparens eventuella andra kostnader.